Get Adobe Flash player

KALENDARZ WYDARZEŃ

Najświeższe aktualności: https://web.facebook.com/ospwzawadzie/

Minione wydarzenia:

90 cio lecie OSP Zawada

Uroczystość nasza rozpoczęła się o godzinie 14:15, zbiórką pododdziałów przy Domu Strażaka w Zawadzie. Przybyły jednostki Gminy Myślenice oraz zaprzyjaźnione spoza gminy tj. OSP Sąspów, Zakliczyn, Siepraw i Izdebnik. O godzinie 14:45 nastąpił przemarsz pododdziałów z orkiestrą do kościoła, gdzie o godzinie 15:00 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta. Cieszymy się gdyż uczestniczyli w niej licznie mieszkańcy, przedstawiciele władz samorządowych i strażackich.

Po przemarszu z powrotem pod Dom Strażaka, przed wejściem na plac apelowy zarządzona została 15 minutowa przerwa na przeformowanie szyku oraz przygotowanie pocztu flagowego. Dowódcą uroczystości był dh Stanisław Przęczek, poczty sztandarowe natomiast prowadził dh Piotr Motyka.

Po wprowadzeniu pododdziałów na plac apelowy, dowódca uroczystości, dowódca plutonu dh Stanisław Przęczek złożył meldunek o rozpoczęciu uroczystego apelu z okazji 90-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie. Meldunek przyjął pan nadbrygadier Stanisław Nowak Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie. Obydwaj przeprowadzili przegląd pododdziałów a następnie pan Komendant przywitał się ze strażakami. Po powitaniu nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt. Poczet flagowy stanowili druhowie: Krzysztof Motyka, Andrzej Motyka i Bogusław Jania. Prezes Tadeusz Przęczek powitał mieszkańców, druhów i zaproszonych gości a zaszczycili nas swoja obecnością: pan Jarosław Szlachetka poseł na sejm RP,  Komendant Wojewódzki PSP – nadbrygadier Stanisław Nowak, pan generał Mirosław Wiklik – Dyrektor Gabinetu Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego,  brygadier Sławomir Kaganek – Komendant Powiatowy PSP, pan starosta Józef Tomal, ks. Józef Orawczak – Kapelan Powiatowy Strażaków i wielu znamienitych gości. Grała połączona orkiestra OSP Zawada i Izdebnik. Przybyli prezesi, naczelnicy oraz poczty sztandarowe jednostek gminy Myślenice a także OSP Sąspów, Zakliczyn, Siepraw i Izdebnik. Obecni byli z nami licznie mieszkańcy, chrzestni samochodów ratowniczych, przedstawiciele prasy i telewizji internetowej ITV Myślenice. Po powitaniach dh Prezes przytoczył najważniejsze wydarzenia z życia jednostki.

Odznaczenia:

1) Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pana Mariusza Błaszczaka, 

w uznaniu zasług, Odznaką „ Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowe” wyróżnieni zostali:

                dh Jan Chlebda, dh Tadeusz Przęczek  

  2) Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył zasłużonych strażaków medalem „ Za Zasługi dla Pożarnictwa” – medalem złotym:

                dh Władysław Wiśniowski, dh Jan Fijałkowski, dh Rozalia Woźniczka

 - Srebrnym medalem „Za Zasługi dl Pożarnictwa” odznaczeni zostali następujący druhowie:

                  dh Wacław Przęczek, dh Andrzej Kruczek, dh Andrzej Kaczorowski, dh Stanisław Przęczek, dh Krzysztof Motyka, dh Andrzej Motyka, dh Bogusław Jania

  - Brązowym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:

                 dh Paweł Kaperek, dh Michał Morus, dh Szymon Przęczek, dh Mateusz Morus, dh Kamil Przęczek, dh Łukasz Jania, dh Tomasz Chlebda, dh Marian Węgrzyn, dh Tomasz Stępień, dh Bogusława Proszek, dh Marian Murzyn, dh Małgorzata Motyka, dh Justyna Motyka, dh Iwona Król, dh Katarzyna Oskwarek

 3) Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Myślenicach nadało odznakę „Strażak Wzorowy” następującym druhom:

                 dh Mariusz Janusz, dh Damian Siatka, dh Tomasz Świętek, dh Sylwester Przęczek, dh Marcin Morus  

 W podziękowaniu za osobisty wkład w rozwój i działalność Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Zawadzie oraz wieloletnią służbę w ratowaniu ludzkiego życia, zdrowia, mienia i środowiska, a także zaangażowanie w rozwój ochrony przeciwpożarowej w naszym kraju, za profesjonalizm i ofiarna służbę i odwagę w podejmowaniu nowych wyzwań a także działalność na rzecz lokalnej społeczności, dh Waldemar Pawlak Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP wystosował i podpisał okolicznościowe dyplomy i listy gratulacyjne. Uhonorował następujących druhów:

                 dh Józef Stadkowski, dh Piotr Sikora, dh Zbigniew Świętek, dh Stanisław Suder, dh Marek Gubała, dh Tadeusz Sałach, dh Marian Węgrzyn, dh Tadeusz Szymański 

 Większość odznaczeń wręczali: nadbrygadier Stanisław Nowak – Komendant Wojewódzki PSP, wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Michał Przęczek oraz pan Jarosław Szlachetka poseł na sejm RP. 

 W imieniu odznaczonych głos zabrał dh Marian Węgrzyn. Dh Prezes, zabierając głos zdecydował o wręczeniu zaproszonym gościom pamiątkowych statuetek z okazji 90-lecia OSP Zawada. Zostały one wcześniej zaprojektowane i wykonane w szkle. Przedstawicielom przybyłych jednostek i chrzestnym samochodów bojowych, statuetki wręczył naczelnik OSP dh Zbigniew Świętek, natomiast gościom na trybunach, statuetki wręczył dh Tadeusz Przęczek i dh Piotr Sikora.

 Od zabierających głos tj. pana Jarosława Szlachetki – posła na sejm RP, nadbrygadiera Stanisława Nowaka – Komendanta Wojewódzkiego PSP, starosty powiatu myślenickiego pana Józefa Tomala, sekretarza Urzędu MiG Myślenice pana Bronisława Poradzisza, prezesa Zarządu Miejsko-gminnego ZOSP RP Waldemara Pachonia i wielu innych, usłyszeliśmy bardzo dużo ciepłych słów i otrzymaliśmy gratulacje na piśmie.

 Oprawę Mszy Świętej zabezpieczyliśmy jako strażacy.

- Czytania: dh Mariusz Janusz, dh Michał Morus

- Psalm: dh Joanna Sałach   

- Modlitwa wiernych: dh Anna Kaperek, dh Szymon Przęczek

Oto jej treść:

1) „Tak usłyszałem oszczerstwo wielu, trwoga dookoła” Niechaj pamięć Boga i tożsamość człowieka uzdalnia świat do czynienia dobra wobec wszystkich ludzi.

2) „Może da się zwieść, tak, że go zwyciężymy” Niechaj ustaną wszelkie wojny i spory między narodami, kulturami, religiami i każdym człowiekiem.

3) „ Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz” Niechaj wszyscy zmarli bliscy nam tu obecnym, zwłaszcza zmarli strażacy, dzięki mocy zbawczej Kochającego Boga, osiągną życie wieczne.

4) „Dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą” Niechaj dzisiejsza uroczystość 90-lecia istnienia naszej jednostki będzie nieustającym dziękczynieniem za wszelkie tak bardzo odczuwalne
i widoczne błogosławieństwo Boga Wszechmogącego.

5) „Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana. Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców” Niechaj wszyscy tutaj zgromadzeni w każdym momencie, w każdej losowej sytuacji trwają przy Bogu
i stają się Bogiem silni. 

 Procesja z Darami:

Kwiaty – kosz biało czerwony   -   dh Zbigniew Świętek, dh Marian Węgrzyn, dh Piotr Sikora

Chleb i wino                              -   dh Piotr Sikora, dh Tadeusz Przęczek

Ampułki i Hostia                          -   dh Jolanta Kasina, dh Szymon Janusz

Podczas uroczystej Mszy Świętej Jubileuszowej grały połączone orkiestry OSP Zawada i OSP Izdebnik. Ubogaceniem był też śpiew chóru parafialnego m.in. wykonującego przepiękną pieśń
„ O Panie Boże Nasz, co rządzi całym światem …..”

Bardzo gorąco dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości jubileuszowej, nade wszystkim P. Bogu, który udzielił cudownych łask w czasie przygotowań, w trakcie. Bogu Niech Będą Dzięki.

 Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości strażacy sprawnie przekształcili plac apelowy w biesiadę i festyn, podczas którego mieszkańcy, strażacy i goście bawili się przy dźwiękach orkiestry „Rokosz Band”.

Wspomnę jeszcze, że P. Bóg tak pokierował że udzielił nam przewspaniałej pogody, pozwolił też byśmy ściągnęli z muzeum naszą oryginalną sikawkę z 1930 r. Prezentowaliśmy ją na placu apelowym razem z motopompą PO – 3 , wozem strażackim STAR 266 GBAM i lekkim samochodem Peugot Boxer.                                                                                                                                                                          B.N.B.D

Bardzo dziękujemy Pani Marioli oraz dh Szymonowi za wykonanie zdjęć które mogą nam i przyszłym pokoleniom przypominać jak pięknie dane było nam świętować jubileusz istnienia naszej ukochanej Ochotniczej Straży Pożarnej. Dziękujemy.

Zobacz wszystkie zdjęcia>>>

Serdeczne podziękowania dla Marcina SKOCZYLAS - epstryk.pl

ZOSP RP Małopolska - ZOSP RP - Strażak

Administrator: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.